MC Thúy Hạnh nhập viện cấp cứu: Sau 2 tháng cắt bỏ tử cung, Thúy Hạnh lại nhập viện cấp cứu