Mazda CX-9: Mazda CX-5 tồn kho cũng bị đẩy giá lên cao