Mazda CX-9: Mazda CX-3 có phiên bản đặc biệt dùng động cơ Diesel