máy bay ném bom B-2: Mỹ điều máy bay ném bom B-52 từ Guam đến gần Biển Đông