máy bay ném bom B-2: VN yêu cầu Trung Quốc chấm dứt đưa máy bay ném bom đến Hoàng Sa