máu Hoạn Thư: Câu hỏi của con trai 7 tuổi mắc bệnh ung thư máu khiến người mẹ khóc nghẹn: 'Nếu bán nhà thì mẹ con mình ở đâu hả mẹ?'