mất thông tin cá nhân: Thụy Điển bất cẩn tiết lộ thông tin của gần như mọi công dân