marketing Việt Nam: Cộng đồng marketing VN náo loạn vì tính năng mới của Facebook