Mạnh Trường: Giá vàng hôm nay 16/12: Giảm mạnh nhất 1 tháng qua