Mai Phương bị ung thư phổi: Mai Phương nói gì trước tin bị sốc và hoảng loạn khi NS Lê Bình qua đời?