Mạc Hồng Quân: Kỳ Hân 'dằn mặt' anti-fan: 'Thật tức cười khi các vị đòi chửi cho người khác khôn ra'