Mạc Hồng Quân: Bất ngờ đăng dòng trạng thái ngôn tình với Mạc Hồng Quân, Kỳ Hân lại hứng trọn gạch đá từ cư dân mạng