Lý Tiểu Lộ ngoại tình: Rò rỉ hình ảnh Giả Nãi Lượng đưa con gái đi xem phim với một người phụ nữ lạ mặt