ly hôn: 'Đàn bà đã cũ thì có nên lấy trai tân?', câu hỏi không mới nhưng vẫn gây tranh cãi rào rào