Lý Á Bằng: Lý Thần bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, Phạm Băng Băng lo sốt vó?