Lý Á Bằng: Lý lịch 'số má' của băng nhóm táo tợn dùng súng cướp tiệm vàng ở Sơn La