lương bổng: Ứng viên Phó Chủ tịch truyền thông VFF không chơi 'sân sau'