luật sư Đinh La Thăng: Trải lòng của luật sư bào chữa cho ông Đinh La Thăng sau phiên toà