luật đặc khu: Luật Đặc khu sẽ được ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến