luật đặc khu: Phút 89 của Luật Đặc khu, hốt hoảng đánh thuế nhà 700 triệu

  • Phút 89 của Luật Đặc khu, hốt hoảng đánh thuế nhà 700 triệu

    Phút 89 của Luật Đặc khu, hốt hoảng đánh thuế nhà 700 triệu

    Năm 2018 chứng kiến nhiều tranh cãi pháp lý gay gắt liên quan đến các dự thảo luật, các đề xuất tăng thuế cũng như các vấn đề chưa thống nhất trong chính sách hiện hành.

  • Luật Đặc khu sẽ trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp

    Luật Đặc khu sẽ trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp

    Về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu), trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến xác đáng, UBTVQH sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo đảm quyền và lợi ích của Nhà nước, Nhân dân và xã hội.