Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Người phụ nữ vay gần 9 tỷ đồng rồi bỏ trốn