lừa đảo: Phương Thanh cảnh báo mọi người về việc quản lý cũ của một ca sĩ cô quen biết mượn danh tính đi lừa tiền