lời khai của ông bố đánh đập con: Bé trai 10 tuổi bị bố đánh đập dã man: Lời khai của người bố