lời khai: Lời khai máu lạnh của người phụ nữ trói và dùng áo sơ mi giết chồng rồi dựng hiện trường giả