lỗi iOS 11.4: Người dùng kêu iOS 11.4 khiến iPhone nhanh hết pin