lỗi hộp số: Ford: 'Ranger, Everest tại Việt Nam không lỗi hộp số như ở Thái Lan'