lộ thông tin: Tân Hoa hậu Việt Nam đáp trả thông tin bảng điểm dưới trung bình toàn 3 và 4