Lô BMW phơi nắng ở sài gòn: Video: Lô BMW nằm phơi nắng mưa ở cảng Sài Gòn sẽ tái xuất về Đức