liên đoàn bóng đá Malaysia: Khắc tinh của Việt Nam rơi vào cảnh khốn đốn chưa từng có