Liên Bỉnh Phát: Nóng: Bắt thêm 2 người phụ nữ liên quan vụ phát hiện khối bê tông chứa th i thể người ở Bình Dương