LHP Bắc Kinh: Trương Vệ Kiện ngẫu hứng mời Thư Kỳ khiêu vũ tại LHP Bắc Kinh