lệch mặt méo miệng: Những bệnh nguy hiểm nhưng rất dễ mắc phải khi trời lạnh