lễ tình nhân: Đồng tình với hành động của Nam Em đồng thời Đan Lê nhắn nhủ Nhã Phương: 'Đủ đau em sẽ tự bước ra khỏi nỗi đau'