lễ rửa tội: Công chúa Thụy Điển trừng mắt khi con gái lăn lộn trong lễ rửa tội