lễ phủ Tây Hồ: Vàng mã nghi ngút, tiền lẻ rải khắp phủ Tây Hồ rằm tháng Giêng