Lễ khai mạc World Cup 2018: Cuộc sống bê bối của ca sĩ có hành động phản cảm trong lễ khai mạc World Cup 2018