lễ hội 2019: 8 quốc gia tham dự lễ hội pháo hoa 2019 tại Đà Nẵng