Lê Hà The Face: Từ bỏ cuộc sống độc thân, Lê Hà tiết lộ thời điểm theo chồng 'về dinh'