LĐBĐ Tây Ban Nha: LĐBĐ TBN không cho phép trận Girona và Barca diễn ra ở Mỹ