LĐBĐ Tây Ban Nha: Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha không hối hận vì đã sa thải Lopetegui