lập khống chứng từ: Cấp dưới lập khống chứng từ để có tiền đưa sếp PVC đi lễ, tết