lập gia đình: Hàng trăm khối đất đá vùi lấp gây sập nhà khi cả gia đình đang ngủ