Lào vs Việt Nam: Y tá Philippines kể về 5 năm chịu cảnh 'bị đá, bị đánh' ở Nhật