Lao động Việt: Người giàu nhất Việt Nam kiếm tiền trong 1 ngày bằng người nghèo làm 10 năm