Lạnh đột ngột: Nhiệt độ Hà Nội đột ngột giảm mạnh, người dân mặc áo ấm ra đường