lạnh đầu đông: Ảnh: Người dân Hà Nội trùm áo ấm, co ro ra đường trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa