Lan Phương đính hôn: Lan Phương đính hôn với bạn trai Tây cao hơn 2 m sau 4 tháng quen nhau