Lan Phương: 'Tôi bị hiếp dâm ngay lần đầu làm mẫu body-art'