lấn chiếm lòng đường: Hoài Đức (Hà Nội): Lòng đường biến thành bãi đỗ xe, không ai xử lý?