lấn chiếm lòng đường: Video Ô tô đột ngột tông thẳng vào hàng nước ven đường, dân xúm vào nâng bánh xe cứu người