làm răng: Mỗi khi chồng tắt điện, tôi lại cắn răng làm một việc khiến bản thân ghê tởm để giữ gìn hạnh phúc gia đình