Lâm Khiết Anh: Tăng Chí Vỹ sau cáo buộc cưỡng hiếp: Mất chức, mở quán hàng ăn