Làm Đẹp: Xót xa trước cảnh làm dâu đau đớn, đầy nước mắt của người đẹp 'Thương nhớ ở ai'