làm chậm iphone: Đến lượt Hàn Quốc điều tra sự cố làm chậm iPhone