làm chậm iphone: Lỗi 'chấm đen chết chóc' đang làm tê liệt iPhone, iPad