Kỳ nghỉ Tết: Sau tết, dân công sở mỏi mắt tìm quán ăn trưa