Ký kết TPP: Canada quay lại đàm phán, TPP đạt một số thoả thuận khung

  • Canada quay lại đàm phán, TPP đạt một số thoả thuận khung

    Canada quay lại đàm phán, TPP đạt một số thoả thuận khung

    Reuters trích lời một số quan chức cho biết các nước thành viên TPP đồng ý tiếp tục làm việc trên những yếu tố cốt lõi của hiệp định đã đề xuất.

  • Các nước nhất trí cứu vãn TPP

    Các nước nhất trí cứu vãn TPP

    Các nước tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhất trí tiếp tục đàm phán hiệp định tự do thương mại này bất chấp việc Canada bất ngờ không dự cuộc họp bên lề Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng ngày 10/11.