Kinh tế

Vingroup muốn mua ga đường sắt Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết như trên tại cuộc họp nghe Tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo về các dự án xã hội hóa đường sắt ngày 20-4. 

 

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Đà Nẵng đã có quy hoạch và phương án di dời nhà ga đường sắt ra khỏi trung tâm thành phố, nên việc chuyển nhượng quyền sử dụng hạ tầng trên nhà ga cũ là hợp lý và hài hòa.

Còn với ga Hà Nội và ga Sài Gòn cần có những nghiên cứu cụ thể để hiện đại hóa nhà ga mà Nhà nước không phải bỏ tiền.

Ông Thăng cũng yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị có liên quan nghiên cứu lộ trình nhượng quyền khai thác các nhà ga.

Trong đó, lưu ý đến việc công khai minh bạch để thu hút thêm các nhà đầu tư và tiến hành đấu thầu chọn nhà đầu tư có đủ tiềm lực nhượng quyền. 
 
Theo T. Phùng (Tuổi Trẻ)